Γενικες Αρχες

Οι εκτιμήσεις / προβλέψεις μας βασίζονται συνδυαστικά στις αρχές της:
1. Τεχνικής Ανάλυσης & της Θεωρίας του Charles Dow (Dow Theory)
2. Κυματικής Θεωρίας (Elliott Wave Theory)
3. Θεωρίας των Κύκλων (Οικονομικών & Επιχειρηματικών, Kondratieff Waves, Hurst Cycles)
4. Αριθμολογίας / Fibonαcci σχέσεων (Golden Ratio)
5. Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

Απορρίπτουμε τις θεωρίες που αποδίδουν τις διακυμάνσεις των αγορών:
1. Σε τυχαίους “ακανόνιστους” παράγοντες (Random Walk Theory) &
2. Στην αποτελεσματικότητα των αγορών ως προεξοφλητικό μηχανισμό (Efficient Market Hypothesis)

Θεωρούμε ότι οι αγορές λειτουργούν συστηματικά:
1. Με υπερβολές & σε αποστάσεις από τα ιδανικά σημεία ισορροπίας
2. Με στρεβλώσεις αγκυλώσεις, οφειλόμενες σε πολιτικές & κυβερνητικές αποφάσεις, αλλά και σε προσπάθειες επηρεασμού / χειραγώγησης, από: Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, Μarket Μakers, Lobbies, Επενδυτικούς Οίκους, Επενδυτικές & Χρηματιστηριακές Εταιρείες, Κερδοσκόπους, Διοικητικά Συμβούλια & τους μεγαλομετόχους εισηγμένων εταιρειών, με τη συνδρομή των Μαζικών Μέσων Ενημέρωσης.
3. Ως προεξοφλητικός μηχανισμός της Οικονομίας και των Επιχειρηματικών κερδών, υπό την επήρεια όμως και της μαζικής ψυχολογίας του πλήθους, με κυριότερα συναισθήματα αυτά:
της Απληστίας, της Ελπίδας και του Φόβου.

Εμπνεόμαστε:
1. από τις εντυπωσιακές χρηματιστηριακές επιδόσεις και τη μεθοδολογία του William Delbert Gann, ο οποίος όχι μόνο προέβλεπε συγκεκριμένα επίπεδα τιμών και διακυμάνσεων, αλλά ακόμα και το χρονικό ορίζοντα που αυτές θα συνέβαιναν!
2. Από τον Ralph Nelson Elliott , τον εμπνευστή και θεμελιωτή της Κυματικής Θεωρίας (Elliott Wave Theory) &
3. Επίσης, πηγή έμπνευσης αποτελούν διάσημοι  traders / κερδοσκόποι / αναλυτές, όπως:
Jesse Lauriston Livermore, Nicolas Darvas, André Kostolany, Richard Dennis & his Turtle Traders Group, Richard Wyckoff, κ.α.

Αφήστε μια απάντηση