Τι Ειναι?

Το WaveTrader.gr είναι ενας ιστότοπος παρακολούθησης και καταγραφής των εκτιμήσεων / προβλέψεων μας σχετικά με τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές, της Ελληνικής αγοράς συμπεριλαμβανομένης.

Στο WaveTrader.gr παρακολουθούμε την πορεία των κυριότερων Δεικτών και χρηματοοικονομικών προϊόντων (Μετοχές, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια, Συνάλλαγμα, Εμπορεύματα και Ομόλογα) σε Μεσο-μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αλλά υλοποιούμε τις κινησεις μας (trading) σε βραχυ-μεσοπρόθεσμο οριζοντα. 

Η περιήγηση του site, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και της αποποίησης ευθύνης!

===============================================================

English:
The WaveTrader.gr is a website of presenting and recording our analysis / forecasts about the global capital markets, including the Greek market, as well as about Bonds, Commodoties and Currencies, in the main timeframes .(Long, Mid and Short Term)

Finally, browsing this site, assumes that you have unconditionally accepted its usage terms and theNon-Liability clause.

Αφήστε μια απάντηση