Επιλογή Μετοχών

1. Με βάση τα θεμελιώδη:

Επιλέγουμε μετοχές υψηλής εμπορευσιμότητας και με ικανοποιητικούς αριθμοδείκτες τόσο στο ΧΑΑ όσο και στις Διεθνείς Αγορές.

Επίσης αναζητούμε τον κλάδο που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επόμενο ανοδικό κύμα, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Προσωπικά, εκτιμούμε ότι μετοχές σχετιζόμενες με τους παρακάτω κλάδους συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες να αποτελέσουν το επόμενο mania buying story!

α. Κλάδος Εναλλακτικών πηγών ενέργειας & Ανακύκλωσης

β. Κλάδος Ιατρικής Έρευνας (εφόσον ευοδωθούν τα πλάνα τους) για την καταπολέμηση ανίατων ασθενειών. (AIDS – Καρκίνος – Βιο-μοριακή ιατρική, Νανο-ιατρική, κλπ)

γ. Κλάδος Υψηλής τεχνολογίας σχετιζόμενος με ασύρματα δίκτυα / υπηρεσίες, Artificial Intelligence, Ρομποτική & Cloud Computing

δ. Τυχόν Outsiders, που θα εντοπιστούν μέσω συστηματικής παρακολούθησης της αρθρογραφίας, καθόσον τίποτα δεν μπορεί να γίνει trendy χωρίς marketing

Παράλληλα εξετάζουμε το shorting μετοχών εταιρειών που είναι θεμελιωδώς πιθανό να χρεοκοπήσουν η αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα ανταγωνιστικότητας!

2. Με βάση την Τεχνική Ανάλυση…

3. Με βάση την Κυματική Ανάλυση (Elliott Wave Theory)…


WaveTrader © 2016

Αφήστε μια απάντηση