Οκτώβριος, 2021

now browsing by month

 

Investors Intelligence Contrarian Indicator

Advisor’s Sentiment Survey

Trading with Bollinger Bands using confirmation from RSI

How to Trade Bollinger Bands

Bollinger bands

Bollinger Bands are envelopes which surround the price bars on a chart. Bollinger Bands are plotted two standard deviations away from a simple short-term moving average. This is the primary difference between Bollinger Bands and envelopes. Envelopes are plotted a fixed percentage above and below a moving average. Because standard deviation is a measure of volatility, the Bollinger Bands adjust themselves to the market conditions.

Read the rest of this page »

Τεχνική εντοπισμού αγοραστικων η πωλητικων ευκαιριών!

How to spot trade opportunities watching live market tape…

Ελέγχουμε τις συναλλαγές ανά tick:

1. Ότι κινήσεις γίνονται στο ASK (τιμή που ζητά ο πωλητής σημαίνει επιθετικές αγορές, ότι γίνεται στο BID (τιμή που προσφέρει ο αγοραστής) σημαίνει επιθετικές πωλήσεις.

Read the rest of this page »