Τεχνική εντοπισμού αγοραστικων η πωλητικων ευκαιριών!

How to spot trade opportunities watching live market tape…

Ελέγχουμε τις συναλλαγές ανά tick:

1. Ότι κινήσεις γίνονται στο ASK (τιμή που ζητά ο πωλητής σημαίνει επιθετικές αγορές, ότι γίνεται στο BID (τιμή που προσφέρει ο αγοραστής) σημαίνει επιθετικές πωλήσεις.

2. Συγκρίνουμε τους σχετικούς όγκους και καταλαβαίνουμε αν στο εύρος συγκεκριμένων τιμών την συγκεκριμένη ήμερα / ώρα έχουμε επιθετικές πωλήσεις / αγορές καθώς και αν είναι από μεγάλους η μικρούς παίκτες / traders. (βέβαια υπάρχουν αλγόριθμοι που σπάνε τις εντολές σε μικρότερες, αλλά γενικά παίρνει κανείς μια ιδέα για το momentum της αγοράς.

3. Ειδικότερα αν το momentum για ένα asset είναι αντίστροφο από ότι το γενικότερο της αγοράς η του αντιστοίχου κλάδου αυτό σημαίνει σημαντική δυναμική η αδυναμία αντίστοιχα του asset. (και κάποιο τρέχον νέο η event είναι σε εξέλιξη, πχ εξαγορά η πώληση, ανακοίνωση για αυξημένα η μειωμένα κέρδη, πατέντα, έγκριση κυκλοφορίας, ανακάλυψη, κυκλοφορία νέου προϊόντος, ατύχημα κλπ…)

4. Επίσης σημαντικό είναι η ταχύτητα που αλλάζουν οι σειρές,(κορδέλα), όσο πιο μεγάλη τόσο υποδηλώνει μεγάλο και συνεχόμενο αριθμό εντολών και πράξεων!!! άρα ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον η πανικό κατά περίπτωση… (γαλάζιες – κόκκινες σειρές) Όσο πιο μικρή ταχύτητα ροής πράξεων τόσο μικρότερο ενδιαφέρον υπάρχει τη δεδομένη στιγμή / ώρα / ήμερα για το asset.

5. Αν το αρνητικό αυτό intraday momentum συμπίπτει με επίπεδα τιμών διάσπασης στηρίξεων η απόκρουσης από αντιστάσεις, τότε η ένδειξη είναι ακόμη περισσότερο ισχυρή! Αντίστοιχα δε, αν το θετικό αυτό intraday momentum συμπίπτει με σημεία διάσπασης αντιστάσεων η αναπήδησης από στηρίξεις ισχυροποιούνται οι ενδείξεις για αγοραστική ευκαιρία.

Στο παρακάτω screen capture έχω προσαρμόσει στην πλατφόρμα το background με κόκκινο για τις κινήσεις στο Bid και με γαλάζιο στο Ask απο 100 τμχ ανά κίνηση και πάνω… (αυτό ρυθμίζεται ανάλογα το asset και το προσαρμόζουμε στον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών του asset) Αν οι κόκκινες σειρές υπερτερούν κατά πολύ των γαλάζιων, το μομεντουμ είναι αρνητικό και αντίστροφα, όποτε κινούμαστε ανάλογα! Σημαντικό, πάντα σε συνδυασμό με τους όγκους, πχ αν βλέπουμε ενα σωρό κόκκινες σειρές με ελάχιστα τμχ. σε σχέση με τα αντίστοιχα των λίγων γαλάζιων σειρών αλλά με πολύ περισσότερα τμχ δεν δίνουμε ιδιαίτερη βάση στο να θεωρήσουμε ότι το momentum είναι αρνητικό…
Παραδείγματα… στην αριστερή ένδειξη θα λέγαμε ότι το momentum είναι ουδέτερο, ενώ στη δεξιά αρνητικό!

Αφήστε μια απάντηση