Μεσοπροθεσμα (ΧΑΑ)

now browsing by category

Χρονικός Ορίζοντας Πρόβλεψης / Εκτίμησης: 3 – 9/12 μήνες Η ανάλυση εβδομαδιαίων γραφημάτων της ενότητας i-Mid Term Forecast πιθανολογεί την πορεία των τιμών για το προσεχές μεσοπρόθεσμο διάστημα 3 – 9/12 μηνών. Διάστημα, εντός του οποίου αναμένεται να επιτευχθούν οι μεσοπρόθεσμες τιμές στόχοι (Targets). Ενημέρωση Κάθε Κυριακή μεσημέρι [12:30 – 13:30, περίπου]

 

XAA 17η Εβδομαδα (22-26/4/13)

Γενικός Δείκτης: Κυματικά (Elliott Wave) διαπιστώνουμε ανοδική κίνηση σε 5 ανοδικά υποκύματα, (από το χαμηλό των 471 μον) κίνηση που επιτρέπει αισιοδοξία καθόσον συνεπάγεται ότι η τάση ενός ανώτερου επίπεδου είναι ανοδική και επομένως δεν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια ανόδου πάνω από τις 1.052 μον.

Μια εναλλακτική μέτρηση ωστόσο…..

Read the rest of this page »