Αποποίηση Εύθυνης

Δήλωση Μη Αποδοχής Ευθύνης:

Οι Συντελεστές του WaveTrader.gr δεν αποδέχονται, ούτε αναλαμβάνουν κάποια ευθύνη, καθόσον: η υπηρεσία παρέχεται όπως είναι (as is) χωρίς καμία εγγύηση και ειδικότερα:
1. Τα αναφερόμενα σ’ αυτό το site είναι υποκειμενικές / προσωπικές απόψεις / εκτιμήσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν (ούτε θα πρέπει να θεωρηθούν) ως προτροπή για αγορά – πώληση – διακράτηση μετοχών ή Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Ομολόγων, Νομισμάτων, Εμπορευμάτων ή λοιπών Κινητών ή άλλων Αξιών.
2. Οι υπεύθυνοι, του site, δεν φέρουν καμία απολύτως νομική, αστική (και μή) ευθύνη για τυχόν ζημία (θετική, αποθετική και παρεπόμενη) που ήθελε υποστεί οιοσδήποτε προβεί σε πράξεις σχετιζόμενες άμεσα ή έμμεσα με τα αναφερόμενα στο site.
3. Οι επισκέπτες του site θα πρέπει να έχουν υπόψη τους, ότι οι συντελεστές του site και -ή- σχετιζόμενα με αυτούς πρόσωπα, προβαίνουν σε κινήσεις, είτε στο ΧΑΑ, είτε στο ΧΠΑ ή και σε Διεθνείς Χρηματαγορές, που σε αρκετές περιπτώσεις σχετίζονται με τα αναφερόμενα στο site.
4. Οι υπεύθυνοι, του site, δεν φέρουν καμία απολύτως νομική, αστική(και μή) ευθύνη σε περιπτώσεις μη έγκαιρης ενημέρωσης ή και μη ενημέρωσης των συνδρομητικών και ελεύθερων περιοχών του site, που οφείλεται σε αστάθμητους, τεχνικούς ή άλλους παράγοντες.
5. Οι συντελεστές / συντάκτες του WaveTrader.gr αν και έχουν ολοκληρώσει σπουδές πανεπιστημιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, οικονομικής κατεύθυνσης και έχουν πολυετή εμπειρία στις αγορές και στα χρηματοοικονομικά, δεν είναι εξουσιοδοτημένοι ή πιστοποιημένοι από τις αρμόδιες αρχές επενδυτικοί σύμβουλοι ή / και αναλυτές μετοχών και λοιπών επενδυτικών προϊόντων.

Προειδοποίηση Κινδύνου:

1. Όλες οι επενδύσεις εμπεριέχουν σημαντικό ρίσκο και μπορούν να οδηγήσουν τόσο σε κέρδη όσο και σε ζημιές. Ειδικά οι επενδύσεις σε προϊόντα με μόχλευση, όπως το συνάλλαγμα, τα παράγωγα / δικαιώματα και τα εμπορεύματα, η άλλες που διενεργούνται με δανεισμό on margin, μπορεί να αποβούν πολύ κερδοφόρες αλλά και πολλαπλάσια ζημιογόνοι με έντονες και απότομες μεταβολές, που μπορούν να οδηγήσουν σε επιπρόσθετες απώλειες του αρχικού κεφαλαίου.
2. Οι κερδοσκοπικές συναλλαγές δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές και όλοι οι επισκέπτες / μέλη του WaveTrader.gr θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, να συμβουλεύονται τον χρηματοοικονομικό – Επενδυτικό τους σύμβουλο ή Χρηματιστή και να προβαίνουν στις απαραίτητες διαδικασίες διασποράς κινδύνου!
3. Παλαιότερες αποδόσεις δεν προδικάζουν μελλοντικές αποδόσεις και μπορεί στο μέλλον να μην επαναληφθούν ή και να αντιστραφούν!
4. Στις αγορές δεν συνιστάται να επενδύονται κεφάλαια που προορίζονται για άλλη χρήση, (πχ για έκτακτες ανάγκες, σπουδές παιδιών, αγορά κατοικίας, κλπ) η που σε περίπτωση απώλειας δεν μπορούν να αναπληρωθούν σχετικά εύκολα!

WaveTrader.gr © 2020

Αφήστε μια απάντηση